Arquitectura

L' èquip tècnic d' Aunem Farma defineix i dissenya l' idoneïtat de la farmàcia.

Un bon Projecte per aconseguir l'excel.lència.

Partint de l'anàlisi de les necessitats del client i de les possibilitats del local, procedim a definir el Projecte Executiu (plànols, memòria constructiva i estat d'amidaments) i un cop definitis demanem la preceptiva llicència a l'Ajuntament corresponent.

Optimitzar l'espai disponible.

Els espais d'un local són els que són, ara bé depenen de com es defineixi el Projecte l'espais els podrem optimitzar. Cada metre quadrat que guanyem en una bona distibució serán metres dedicats a la venta de producte i a la facilitat de moviments dels clients.

Presentació prèvia abans d'iniciar les feines.

Encertar és important així que val la pena proposar diferentes opcions i de la mà del client decidir quina és la més adient. No tenim pressa, és preferible perdre el temps necessari en aquesta fase inicial que de ben segur a l'hora de l'execució sortirà tot rodat. Presentem diferentes alternatives i amb el client decidim el projecte final.

La realitat del local.

Conèixer l'estat real del local és indispensable abans de definir el Projecte. L'estat de les instal.lacions, dels tabics, dels sostres, ... A la fase del Projecte fem un exhaustiu anàlisi sobre el terreny, fem cates, fem estudis lumínics, i amb els resultats sobre la taula definim el millor projecte posible amb els pros i els contres detectats.

PÀGINA D'INICI